برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تبلیغات در سایت فیلم اسپورت میتوانید مستقیما با مدیر وبسایت در تماس باشید.ایمیل arisch9@yahoo.com راه ارتباطی شما برای تبلیغات در سایت است.