موسسه ورزشی فیلم اسپورت با بیش از ۱۵ سال تجربه و خدمت رسانی به ورزشکاران و علاقه مندان به ورزش بوده است.ما هرگز برین نبودیم که تنها درگفتار خود را بهترین بنامیم بلکه از آن مهمتر رضایت مندی شما بوده که اولیت نخست و آخر ما در خدمات رسانی به شما بوده است.

آرشیو ما با بیش از ۵۰ ترابایت فیلم در زمینه ورزش حاصل سال ها تلاش و سختی در جمع آوری کمیاب ترین و بروزترین فیلم های ورزشی بوده است.